Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neumann.

(Langzaam.)

Gelezen wel.

De Koning.

Gelezen wel ? Wat bedoel je met dat: „gelezen wel" ?

Neumann.

Ik bedoel, Majesteit, dat dit rapport niet door de rechtbank als een processtuk kon worden beschouwd. Aan een rapport als dat van den heer Heucking ontbreekt alle bewyskracht. Het is daarom ook niet by de processtukken gevoegd, maar op een zitting van de rechtbank voorgelezen.

De Koning.

(Zichtbaar zich inhoudend.)

Een rapport, dat ik jullie zend, heeft geen bewyskracht? En wordt daarom alleen voorgelezen?

Neumann.

Bovendien, Majesteit, de rechtskwestie, waarop hier alles aankomt, wordt in het rapport niet behandeld. De beslissing berust geheel, gelyk ik reeds de eer had aan Uw Majesteit op te merken, op eene analogische toepassing van eenige beslissingen aangaande gelyksoortige gevallen in het romeinsche recht, en die ik daarom zoo vry zal zyn, aan het oordeel van Uw Majesteit te onderwerpen.

(Gedurende deze woorden heeft de Koning, als by toeval, het Corpus Juris rechts van de tafel geschoven, zoodat het op den grond is gevallen. Neumann zoekt het Corpus Juris eerst op de tafel, dan op den grond links van de tafel, dan rechts, vindt het daar en raapt het op. Hy bladert in het Corpus Juris en zegt inmiddels:)

Sluiten