is toegevoegd aan je favorieten.

Koningsrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neumann.

(Beleedigd.)

Neen, Majesteit!

De Koning.

Waarom hebben jullie, terwyl je beter weet, dat dan gedaan? Waarom jaag jullie my dan het bloed naar het hoofd, door my te lezen te geven, dat ïk die ongerechtigheid als recht erken?

(Hy slaat met de vuist op het vonnis.)

Friedel.

Uw Majesteit veroorlove my de opmerking, dat de zaak Arnold niet hetzelfde is, als het geval, waarover Uw Majesteit ons ondervroeg.

De Koning.

't Is wel hetzelfde. Het eenige onderscheid is, dat hier twee edellui bezig zyn in plaats van, zooals in myn vraag, éen. De éen neemt hem het water af, en de ander wil toch de pacht hebben. Jullie vonnis is, dat de een hem het water mag afnemen, en dat hy den andere de pacht toch moet betalen. Dat eenvoudige geval bederf jullie met je juridische kunstemakeryen tot het grofst denkbare onrecht. Dat komt, doordat je juridische praatjes hooger stelt dan gezond verstand en rechtsgevoel. Dat wil ik anders. Die domheid van jullie moet de wereld uit. Ik wil, dat recht wordt gesproken niet naar vierkante kinder-redeneerinkjes, maar naar de natuurlyke billykheid en in elk byzonder geval naar de byzondere omstandigheden.

Neumann.

Majesteit, ik zou gaarne een opmerking willen maken.