Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zy voeden zich niet; .zy kauwen op lucht. In de juristen-hoofden is de zotheid onsterfelyk.

(Weer van rechts het rollen van een rytuig.)

Die vervloekte rytuigen I Wat is er met die rytuigen ? Wat is er toch te doen?

(Hy belt, Heucking komt op.)

TWEEDE TOONEEL.

De Koning, HeuckingDe Koning.

Heucking, is er iets byzonders? Daar gaan zooveel rytuigen voorby. Wat is er te doen?

Heucking.

Die rytuigen gaan naar mynheer Von Fürst, Majesteit. De Koning.

Naar Von Fürst? Wat is er dan voor feest by Von Fürst ?

' Heucking.

Geen feest is er, Majesteit!

De Koning.

Wat is er dan?

(Heucking aarzelt. De Koning gewoon sprekend, niet onvriendelyk.)

Nu?

' Heucking.

Zy gaan mynheer Von Fürst hun deelneming betuigen naar aanleiding van zyn ontslag als grootkanselier-

Sluiten