Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Von Gersdorf.

Ik zal de vyvers verwyderen. Maar, Majesteit...

De Koning.

Zwyg! Dus Arnold krygt zyn molen terug, zóo als die was: met het volle water ... Von Zedlitz, ik draag u op, de prompte uitvoering van dit myn vonnis. En nu ...; marsch met jullie I

(Hy zegt dit laatste tot Friedel, Graun, Busch, Neumann, Von Schmettau, Von Gersdorf. Deze gaan met Heucking. Maar tevens gaan ook Ransleben, Scheibier, Von. Zedlitz. Allen buigend voor den Koning, alvorens te gaan.)

ZESDE TOONEEL.

De Koning, Arnold, Vroaw Arnold.

De Koning.

(Is opgestaan.)

Heb je alles begrepen, Arnold?

Arnold.

Ik zou haast zeggen: ja, Majesteit 1 Maar... het is aoo zonderling. Ik kan niet gelooven, dat ik goed gehoord heb. Ik ben bang, dat ik my weer vergis. Ik ben in die negen jaren zoo vaak bly geweest, maar altyd bleek dan, dat ik my vergiste...

Vrouw Arnold.

(Tot Arnold.)

Wy krygen den molen terug.

(Dit zegt zy flink, maar barst dan plotseling im. zenuwachtig schreien uit.)

Sluiten