Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERELDGESCHIEDENIS

— DOOR —

Dr. H. F. HELMOLT.

Onder leiding van Prok. Dk. H. KERN in het Nederlandsch bewerkt door G. FULDAUER, met medewerking van verschillende vakgeleerden. ::

Met een Historischen Atlas

en talrijke illustraties.

Wereldgeschiedenis volgens nieuw systeem.

Dr. Helmolt geeft in zijn monumentale „Wereldgeschiedenis" een anderen „kijk" op het verloop en de ontwikkeling van het bestaande, dan alle andere historici. Deze geheel nieuwe wijze van behandling, door en door wetenschappelijk overdacht, opgezet en uitgevoerd, wijkt geheel af van de tot dusverre gevolgde methode. De historie is nu eenmaal de grondslag van het gebouw, waarin de „groei" van al het weten en kennen is vastgelegd en voor den geest zooveel mogelijk verstaanbaar en begrijpelijk wordt. Uit de geschiedenis toch trachten we het bestaan, het wezen van hetgeen was en is te leeren kennen. Kennis van de geschiedenis is noodig voor het begrijpen van hetgeen om ons heen gebeurt; want plotseling ingrijpende veranderingen, zoowel als langzamer werkende evoluties, vinden haar oorzaak in het verleden, en uit dat verleden is het eerst mogelijk de geleidelijke ontwikkeling na te gaan. Geen plotselinge gevallen, die overwegenden invloed oefenen, zijn op zichzelf denkbaar; de kiem van hetgeen gebeurt en gebeurde, ligt steeds in het verleden. Maar om haar op te sporen, daarvoor moeten wie het verleden kennen. Mogen we sommige geschiedenis-philosophen gelooven, dat alles in kringloop, volgens vaste wetten plaatsgrijpt, en alles zich pro- en regressief herhaalt, dan zou de toe-komst voor ons open liggen, als we het heden en het verleden maar voldoende zouden kennen en begrijpen.

Kon groot voordeel van deze geschiedenisbeschrijving is. dat hier voor de eerste maal is beproefd uit het daadwerkelijke een geschiedenis op te bouwen. Daardoor is deze geschiedenisbeschrijving niet alleen leerrijk, maar ook boeiend en bij uitnemendheid van belang voor leeken. Studie van geschiedenis is toch het begrijpen en inzien van het noodzakelijk verband tusachem oorzaak en gevolg. Wie zich in de geschiedenis wil «riënteeren, wie eenig historisch vraagstuk volgen wil van af het ooigenblik waarop het voor de eerste maal in een vasten vorm werd vastgesteld, zal hier niet vergeefs zoeken. Verder komen talrijke platen

Sluiten