Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zijn dan ook overtuigd, dat bij een objectief vergelijk geen Nederlander een ander lexicon koopt dan het onze. Immers is de prijs van onze

10 deelen Encyclopedie en Supplement (totaal II deelen) slechts f 66.—.

in half-leder gebonden (desgewenscht de betaling op zulke gemakkelijke voorwaarden, dat het aan-

scnanen van uit jeiicuuuuuci wwioi». van ieder; men zie daarover liet prospectus) en wat andere lexica aan het een en

ander meer geven,is voor den Nederlander misschien wel aardig, wel interessant, maar rechtvaardigt

niet bijna de dubbele som van f66— of nog m voor uit te g

Men zenae aaree kaart met duid aan de Uitg.-Mppi

te Amsterdam U gracht 544) en mei

vangt ir. p. Keerei post het vol led i} prospectus van de eerste oor-

spronkeujK bewerkte Nederlandsche encyclo¬

pedie

Sluiten