Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eind maakt aan de plaatsvervanging, hierin veel verbetering brengen. Nu toch is elk Nederlander, die een dienstplichtig nummer getrokken heeft, genoodzaakt als gewoon soldaat in de gelederen te treden, en de omgang met meer beschaafden kan niet nalaten een gunstigen invloed te oefenen op hun omgeving.

Maar de afkeer voor het leger, dat in onze Koloniën zou gaan dienen, was nog veel grooter dan dien men voor onze eigen strijdmacht had. Misschien is de bewering niet geheel en al ongegrond, dat de aanneming van ieder, die zich maar aanbood, de voornaamste oorzaak van dien afkeer was. Doch ook hierin is in de laatste

jaren verbetering gekomen.

Het is volstrekt geen schande meer zich aan te bieden voor het koloniale leger en een gesprek met de oudjes te Bronbeek bij Arnhem, kan ieder onbevooroordeelde overtuigen, dat er ook in onze Indien flinke kerels het land dienen. En dan de Militaire Willemsorde, het eereteeken alleen te verwerven in het koloniale leger! Hoe menig soldaat draagt dat onderscheidingsteeken met rechtmatigen trots, en hoe menigmaal is het uitgereikt in de vaste overtuiging, dat het meer dan verdiend is !

In de volgende bladzijden zal het leven verhaald worden van een man, die getoond heeft, dat door getrouwe plichtsbetrachting ook in onze koloniën eer en aanzien te verwerven zijn.

Wat de waarde van die persoonlijkheid voor ons niet weinig verhoogt, is de omstandigheid dat hij een

Sluiten