Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat elkeen alle krachten inspande en ieder meerdere zijn ondergeschikten door woord en voorbeeld trachtte aan te vuren. Wederom trok Van der Heijden hierbij de aandacht van zijn superieuren.

Ongelukkig bleek de vijand met overleg gehandeld te hebben: eerst scheen de aanval te zullen gelukken, maar plotseling deden drie colonnes Balineezen met gevelde lansen een uitval. Neemt men hierbij in aanmerking dat onze voorraad munitie te gering was, dan is het licht te begrijpen dat de overmacht den onzen te sterk was. De bevelhebber zag dit gelukkig bijtijds in; hij liet het gevecht staken en beval den terugtocht. Dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan. De Balineezen, aangemoedigd door hun aanvankelijke overwinning, werden nog stouter en het mag zeker wel een groote verdienste van de aanvoerders genoemd worden, dat ons leger in zulk een volkomen orde terugtrok, niettegenstaande van alle zijden verwoede Balineezen kwamen opdringen. Terecht werd ingezien dat langer verblijf op Bali niet alleen nutteloos, maar zelfs gevaarlijk zou worden en weldra waren de troepen der tweede expeditie weder op Java.

De eerste kennismaking van Van der Heijden met den dienst te velde was dus verre van aangenaam : een soldaat trekt toch niet uit om teruggeslagen te worden. Maar het karakter van Van der Heijden was er niet naar, om bij een eerste mislukking

Sluiten