Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den moed te laten zinken : hij bleef alle krachten inspannen om bij het leger in rang te klimmen, en den 16c" October 1848 volgde zijn benoeming tot sergeant-majoor. Als zoodanig maakte hij deel uit van de derde expeditie naar Bali, die in 1849 werd uitgezonden onder bevel van Generaal Michiels, een man, bij zijn superieuren geëerd, en door zijn minderen geliefd.

Weder was Djagaraga het doel van den tocht; allen, die ook de vorige expeditie hadden medegemaakt, verlangden vurig de schande uit te wisschen en den dood te wreken van zooveel makkers, die niet teruggekomen waren. De bevelvoerder begreep, dat omsingeling van de plaats het eenige middel zou zijn, ze in onze macht te krijgen en hoewel hij inzag dat die beweging met veel moeielijkheden gepaard zou gaan, werd er toch toe besloten.

De poging gelukte volkomen en de twee dagen daaraan besteed (lo en 16 April) brachten een schitterende overwinning: al het geschut van den vijand viel in onze handen en het verlies aan menschenlevens had zijn kracht voor goed gebroken. W el trachtten hier en daar nog eenige troepen het hoofd op te steken, maar 16 Juni 1849 kon de oorlog op Bali voor geëindigd verklaard worden. Een roemrijk einde dus, maar helaas duur gekocht: de geliefde aanvoerder, Generaal Michiels, had den

Sluiten