Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dood op het slagveld gevonden en was opgevolgd door Hertog Bernard van Saxen Weimar.

Dat was voor Van der Heijden een blijder terugkomst; nu had hij gezien, wat er gedaan moest worden om in Indië met voordeel te strijden.

Al is het niet zeker dat Michiels in het bijzonder op den sergeant-majoor Van der Heijden gelet heeft, deze had den aanvoerder met oplettendheid gadegeslagen en veel van hem geleerd. Oorlogvoeren is geen aangename bezigheid, maar wordt een volk door de omstandigheden ertoe gedwongen, dan is het zaak met een macht aan te vallen, zoo groot als maar eenigszins mogelijk is. Wel staan er dan zeer veel menschenlevens op het spel, maar er bestaat dan veel kans, dat de krijg spoedig geëindigd wordt, zoodat er dan toch minder menschenlevens gevaar loopen dan wanneer men met kleinere troepen den aanval waagt en daardoor meestal genoodzaakt wordt, dezen meermalen te moeten herhalen. Daarbij had Van der Heijden van Michiels geleerd dat men in een oorlog, en voornamelijk in Oost-Indië, den vijand en de gevaren nooit moet onderschatten. Had men dit bij de tweede expeditie in het oog gehouden, dan was waarschijnlijk de derde niet noodig geweest. En wat Van der Heijden nog het meest trof, was de wijze waarop Michiels de overwonnenen behandelde ; hadden zij zich eenmaal onderworpen,

Sluiten