Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

GROOTE PLANNEN.

Bij het onderhoud, dat Gouverneur-Generaal Van Lansberge in Maart 1877 met Van der Heijden voerde, waren beiden het over veel zaken eens. De talrijke en groote overwinningen, in den laatsten tijd op de Atjehers bevochten, zouden haar uitwerking niet missen; bij velen, zoowel hoofden als volgelingen, had de strijdlust voor ontmoediging plaats gemaakt. Nog nimmer was het leger van de „Compagnie" (zoo worden de Hollanders nog dikwijls door de Atjehers genoemd) zoo krachtdadig opgetreden en de verhalen, die omtrent Van der Heijden ook hier in omloop waren, deden niet veel goeds voor de opstandelingen verwachten. Mr. Van Lansberge nu meende, dat uitbreiding van ons gebied in Atjeh niet meer noodig zou zijn. Er behoorde thans een tijdvak van rust in te treden en dan zou de oorlog, die nu vier jaren had geduurd, wel spoedig ten einde

Sluiten