Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kalmer dan ooit en aan boord van Zr. Ms. „Metalen Kruis" was het, of Van der Heijden met zijn staf een pleiziertochtje ging doen. Alle bevelen werden kort en krachtig gegeven en met de grootst mogelijke nauwkeurigheid uitgevoerd. Het was niet te bespeuren dat nog den vorigen avond zooveel stemmen zich tegen den tocht hadden doen hooren.

Volgens het plan gingen tien oorlogsbodems voor een verder gelegen gedeelte der kust ankeren, teneinde den vijand in den waan te brengen, dat daar de landing zou ondernomen worden. Een onafgebroken vuren op de stellingen aldaar miste zijn uitwerking niet. Alle vijandelijke troepen begaven zich naar die plaats om een landing te beletten.

Inmiddels werden de sloepen neergelaten en voor het grootste gedeelte bemand, terwijl in de overige levens- en oorlogsbehoeften werden geladen. In zeer korten tijd lagen drie rijen sloepen gereed om te vertrekken; eerst een roode, dan een witte en daarna een blauwe; zoo dreef onze vlag op de vlakke, kalme zee. Daar klonk het signaal, de riemen kwamen in beweging en voort schoven de drie gelederen, zoo gelijk alsof éen kracht alle sloepen tegelijk voortstuwde. Van der Heijden, omgeven door zijn staf, stond op de „Metalen Kruis" de sloepen na te staren. Nog slechts een derde gedeelte der troepenmacht bevond zich in de sloepen.

Sluiten