Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar een niet gering aantal dwangarbeiders l) doodden, verspreidden zij zulk een schrik onder de troepen, dat deze, door de duisternis niet alles kunnende onderscheiden, aan de tegenovergestelde zijde het bivak verlieten. Het scheelde niet veel, of men had hier van een vlucht moeten spreken, maar het gelukte den officieren de vluchtenden tot staan te brengen. Nu werd stelling genomen en gewacht tot de dag zou aanbreken, dan zou men den vijand wel verdrijven. Maar toen de zon alles verlichtte, zag men dat strijden niet meer noodig was : de vijand was gevlucht en ongehinderd konden de onzen het bivak weer betrekken. Daar vond men 58 gesneuvelde Atjehers, maar ook aan onzen kant was het verlies niet gering : 107 man waren, hetzij gedood, hetzij gewond, buiten gevecht gesteld.

De gevolgen van dit nachtelijk avontuur waren ook niet onbelangrijk. De inlandsche soldaten, die bij onze troepen waren ingedeeld, bijgeloovig als zij zijn, vreesden het ergste na zulk een begin; gelukkig dat er ook Europeanen onder de troepen waren, die hun kleinmoedige broeders wat konden opbeuren. En wat hadden de gevluchte Atjehers gedaan? Zij hadden de mare verspreid, dat de gelande troepen,

') Het leger in Oost-Indië is steeds vergezeld van dwangarbeiders, die voornamelijk gebruikt worden voor het opwerpen van verschansingen, liet halen van drinkwater, enz. enz.

Sluiten