is toegevoegd aan je favorieten.

Karel van der Heijden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deed zijn best, zich zoo weinig mogelijk te verraden door onnoodig ramoer. Toch schenen eenige vijanden den opmarsch bemerkt te hebben, waardoor het noodig was, door een flink vuur die troepen op een afstand te houden.

Intusschen liet Van der Heijden verkenningen doen in richtingen waar men het leger niet verwachten kon. Die list gelukte volkomen: op sommige plaatsen stelden zich grootere of kleinere troepen op, die men later bijna alle in den rug aanviel en dus gemakkelijk verdreef. Dicht bij den kampong gekomen, kreeg de helft der troepen bevel, een omtrekkende beweging te maken; zoodra die manschappen aan de Noordzijde van den kampong waren aangekomen zouden zij daarvan door signalen kennis geven en dan moest de aanval van twee kanten tegelijk geschieden. Van der Heijden bleef bij den troep die aan de Zuidzijde gelegerd was, maar omdat deze soldaten nogal aan vijandelijke aanvallen blootstonden, werd het signaal niet afgewacht, en de kampong reeds nu aangevallen. Spoedig echter was ook de andere helft aan het werk en weldra was de buitenste omheining vernietigd. De andere bleek veel steviger te zijn maar het goed gelukken van den eersten aanval verdubbelde den moed der onzen, zoodat in een half uur tijd de kampong vernield en verbrand was. Onder de lijken die men vond herkende men