Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelde wat hier haar plicht was. Evenals haaiman een voorbeeld was voor het geheele leger, moest ook zij laten zien, hoe de vrouwen zich hadden te gedragen. Zij noodigde alle dames uit, in haar woning haar intrek te nemen en spoedig had de kalmte, waarmede zij optrad, de gewenschte uitwerking. Op een morgen ontving zij bezoek van een officier, die haar namens den Chef van den Staf het aanbod deed, haar woning door eenige Europeesche soldaten te laten bewaken. Maar haar antwoord was: „De Europeesche soldaten zullen in den strijd beter te gebruiken zijn, en als het mocht noodig zijn zullen de officiersdames zichzelf weten te verdedigen."

Zijne Majesteit Willem III liet zich volkomen op de hoogte stellen van alles wat Van der Heijden in Atjeh deed, en als blijk van Zijne hooge tevredenheid werd de Kolonel bevorderd tot Generaal-Majoor (26 September 1878).

In dien rang voerde hij de troepen aan, toen in Maart 1879 het ophouden van de regens hem veroorloofde, de XXVI Moekims binnen te trekken. De verschillende kampongs die hij doortrok moesten, als zij zich vijandig betoonden, verwoest worden. Maar eerst liet Van der Heijden volgens een gebruik der Atjehers den kampongbewoners aanbieden, die verwoesting met geld af te koopen. Bleek het dan

Sluiten