Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu echter werd het minder dragelijk, en hoe ongaarne ook, wij moeten hieronder een kort verhaal laten volgen van wat er tusschen beide personen is voorgevallen.

Op 5 September 1879 was de oorlog geëindigd en op 6 December d. a. v. ontving Van der Heijden een xeer vertrouwelyken brief van den GouverneurGeneraal. De inhoud van dat schrijven verbaasde Van der Heijden ten zeerste. Hij moest niets minder lezen, dan dat men in het begin van 1880 een verzoek van hem verwachtte om eervol ontslag uit zijn betrekking. Wel werd de pil verguld, door de bijvoeging, dat hij — na zulk een langdurige inspanning — wel naar rust zou verlangen en mocht hij den dag van zijn aftreden zelf kiezen met het oog op familie-omstandigheden, maar een pil bleef het, en een bittere ook.

Van der Heijden, die toen nog niet vermoedde, wat hij ruim twee jaar later bemerkte, nl. dat dit voorstel geheel en al van den Gouverneur-Generaal was uitgegaan, antwoordt den 17eu December dat de ontvangen brief hem zeer heeft bedroefd en dat hij volstrekt nog geen behoefte gevoelt aan rust. Is het echter besloten, dat hij moet vervangen worden, dan zal hij natuurlijk gehoorzamen, maar verzoekt tevens verschoond te worden, een verzoek tot ontslag

Sluiten