Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de jeugdige held zich onderscheiden had, het soldatenhart werd overstemd door het ouderlijk gevoel, en de smart over Hubert was op Bronbeek even algemeen als de vreugde over zijn broeder.

Zooals nog velen uwer zullen weten, heeft de Koningin-Regentes de strijders, die van Lombok in het vaderland waren teruggekeerd, toegesproken bij welke gelegenheid Koningin Wilhelmina de toegewezen onderscheidingsteekens eigenhandig uitreikte. Natuurlijk mocht bij die plechtigheid Van der Heijden niet ontbreken, en toen in de toespraak de gevallenen werden herdacht, drukte de KoninginRegentes den bedroefden Vader met betraande oogen de hand.

Alle aanwezigen toonden luide hun volle instemming met die hulde en deelneming.

Eere aan het Vorstenhuis, welks leden zich zoo erkentelijk kunnen betoonen aan getrouwe dienaren!

Sluiten