Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreef, een ,,walgelijke" inconsequentie uit mensclienvrees. En na liet sluiten dier tweede verbintenis, waren een zijner eerste woorden te Wiesbaden lot mij : «Daarom laat ik me niet binden, waarachtig niet!"

Maar anders (lafhartig genoeg) durfde liij in Holland niet met haar voor den dag te komen, en Mina Kruseman had juist zoo op dal trouwen aangedrongen, en voor Mimi was 't goed.

Toen hij, in den zomer van '(>2, met fCharlotte", die hij wel //prul" noemde, bij zijn broer in 't Willemspark logeerde, sprak ik haar daar voor liet eerst, en vermoedde niet, dat zij een liaison met hem had. (Zij was loen 2t> jaar, ik eerst 19). Zoowat het eerste wat ze, op zalvenden toon (ze had een dominee tot vader gehad) lot me zei, was : „Gevoelje je niet gelukkig in de gemeenschap met Multatuli ?" — Ik, aan zulke taal //in den Heere" niet gewoon, gat, ik weet niet meer welk //nuchter" antwoord; waarop Dekker aanmerkte : //Maria is nuchter, weet je, niet gedresseerd."

Nu, zoo nuchter was ik niet, maar onervaren, zonder argwaan. Eerst later heb ik begrepen en geweten, waarin die gemeenschap voor haar e. a. eigenlijk had bestaan. Die zoo gemeenschappelijke zaak trok mij instictmatig juist niet aan.

Ook met mij was hij toen-ter-tijd sentimenteel en sensueel ; toch dacht ik niet, dat hij met die Charlotte verder was gegaan, daar hij, toen 'k op een duin naast hem zat, nota bene zei: //Charlotte zou hier niet met me willen zitten".

In Jan. '(>3 gaf zij hem eenige duizend gulden — al wat zij had — die de misleide later, natuurlijk te vergeets, terugvroeg.

Sluiten