Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben... (Mijn glimlach neemt hier een weemoedigen trek aan.)

Ja, wat dat „hoogst moeilijke en langzame" lezen betreft, dat kwam er op aan, wat het was. Als hij de nDecline and fall of the roman empire" ('twelk ik hem o. a. op zijn verzoek gaf), niet kon doorlezen, een ot ander van den vlijmenden Scherr las hij even glad als gaarne; en hoewel hij veel boeken, veel lezen „een pest" achtte, las hij toch zelf nogal veel, al ware 't alleen geweest om aanmerkingen te maken; want dat deed hij gaarne. B. v. al die dorre oud-hollandsche dichters, die hij gaarne te kluiven ontving, las hij vlijtig door. Ik begrijp niet, hoe hij zich met de aftakeling van dergelijke gemaniereerde vodderij zoolang kon bezighouden. Maar in napluizerij van geprezen, opgehemelde vodderigheid vermeidde hij zich.

In mijn exemplaar van D'Israeli's „Curiosities of literature", dat hem overigens te klein gedrukt was om geheel te doorlezen, vond ik echter in 't bijzonder pag. 150 met gaatjes doorgekrabd, bij : „Churchill finely says of genius that it is independant of situation,

'And may hereafter even in Holland rise.'

En wat verder volgt. Ik geef het fragment, om de curiositeit en om na te gaan, wat onder 't lezen en gaatjes krabben in Muit. kan zijn omgegaan, hier nogeens in zijn geheel.

„Churchill finely says of genius that it is independent of situation,

'And mat/ hereafter even in Holland rise.'

Vondel, whom, as Marchand observes, the Dutch regard as their Aeschylus, Sophocles, and Euripides, has a strange defective taste; the poet hiinself knew none of these originals, but he wrote on soine patriotic subject, the sure

Sluiten