Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teinschen eenvoud te kunnen leven, hoedende uw vee en een hertebok schietende voor den maaltijd, woelt dan eerst den grond om, woelt diep in den grond, en ziet gij maar sporen van goud of diamant, vlucht dan, vlucht zoo hard gij kunt, want Barnato en zijn Bank zitten u op de hielen.

19 Januari 1896.

mm IN DE EERSTE KAMER. m ES

ZOU het plezierig zijn om lid van de Eerste Kamer te wezen?

Ik wil nu niet den vulgairen kant van het geval beschouwen en spreken van de omstandigheden die de verkiesbaarheid bepalen, van de eer der verkiezing en van het gezellige samenzijn buiten de zittingen; maar ernstig de vraag stellen: zou het plezierig zijn in dien zin dat een serieus man van het zitten, spreken, luisteren en stemmen in die Kamer eene satisfactie kan hebben, evenredig aan den tijd dien hij er aan geeft?

Het eerste bezwaar is een vitium originis, een fout in den oorsprong van dit politiek bestaan. En dit is nog erger dan wat een consciëntieus man moet belemmeren bij zijn arbeid in de Tweede Kamer. Daar is men eveneens het product van eene fictie, zij het dan ook eene wettelijke. Men zit daar krachtens een leugen: dat een vierde deel van het volk de menschen moet aanwijzen die voor de belangen van het heele volk hebben te zorgen. Dat besef moet deprimeeren, en wèl willend zeker zijn de honderd menschen die zich, uit liefde voor 't openbaar belang, door het aannemen van een verkiezing, aan dat liegen medeplichtig willen maken. Maar het geval drukt hen ter neer, en wie den toestand zóó ziet zal zich niet meer verbazen dat de levenslust dier mannen onder het gebrachte offer heeft geleden, en dat daarom de zittingen der Kamer zoo intens vervelend zijn. Lach maar

Sluiten