Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

critici waarvan maar enkelen hooger dan zijn knieën, reiken " ondanks ai de critiek die voorloop.g meer knagen dan

versHmten is, organiseert zich rustig en zeker het pro etanaat onder het teeken van den klassenstrijd, dien het kent, onder raat en voert uit zuivere noodwendigheid. Men zal het van dien strijd niet lospraten, noch van het sociaal optimisme d

worden dagaan dag: do» j„ de laatste 50 of 60

iartivwordt beanrtvootd met deopmerktngdat de verworpelingen

ifpr maatschappij in de krotten de. groote steden, .n.wa.el-

iïT53i«— - —' trs.VTÏS:

lijk ook relatief talrijker zijn dan toen. De g Jaarde voor de vorming van de sociaal-democratische part j de erkenning va. den klassenstrijd en eene bew„« naar h collectivisme strevende politiek, zijn door de cnt.ek

noemenswaard aangetast. en de

Het nieuwe economische tijdperk van de kartels en ae

y» tr.

'om'a.ie op den grondslag van het kUmebewnsq._e^va; verovering van alle rechten en voordeelen die zij macn g

SSSSssSsg

Sluiten