Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroeger zoo niet aan dacht, werd gedwongen zich rekenschap te geven van de oorzaken die lagen beneden de oppervlakte van deze hevige geschillen.

En dat kan op niets anders uitloopen dan op winst voor het socialisme.

Het bleek toen in het najaar die verkiezingen in Amsterdam noodig werden. Een der kenmerken van deze merkwaardige gebeurtenissen was dat meer dan vroeger mogelijk bleek de kiesgerechtigde arbeiders te doen beseffen wie hun aangewezen woordvoerder was; een sociaal democraat. In IX waren het vele vroeger voor de verkiezingen onverschilligen, in III eveneens, en bij de herstemming tegen den liberaal zelfs de kerksche arbeiders die begonnen te zien waar het belang van hun klasse ligt. Hierin was een duidelijke nawerking van den in het voorjaar gevoerden strijd.

Zoo komt er gang in de beweging. En al zijn er in Nederland in dit jaar ook veel andere dingen gebeurd, voor de toekomst kenmerkt het jaar zich vooral door den gelukkigen samenloop van omstandigheden, die meer dan men vermoeden kon, schot deed komen in de beweging der massa. De hoofdstad heeft eindelijk waar ze al lang aanspraak op had, een kamerlid en een raadslid uit de sociaaldemocraten.

En terwijl dit van belang is voor de vertegenwoordiging der partij, ook om de zoo terecht vooraangezette personen, is toch vooral de beteekenis van deze feiten in hare strekking voor de toekomst te zoeken in de werking die als terugslag op den economischen strijd bij groote arbeidersgroepen een politieken weerslag gaf, aldus de naderende eenheid der beweging voorspellende.

3 Januari 1903.

Sluiten