Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewaagd van lage loonen en lange werktijden. Deze woorden, daar noodig, omdat moest uitkomen hoe langdurige grieven deze uiting van de arbeiders hadden voorbereid, wekte bij velen van het personeel de verwachting dat de staking ook onmiddellijk zou benuttigd worden voor betere arbeidsvoorwaarden. En alom wilde men staken. Dit werd met groote wijsheid en kracht voorkomen. Een zoo uitgebreide staking ontglipt aan bestuur en leiding, en deze vooral hebben groote bewegingen noodig, zullen z6 niet binnen enkele dagen in het zand verloopen. En regelingen van loon en arbeidsduur moeten berusten op zorgzaam voorbereide onderhandeling, wil de uitkomst een duurzame waarde hebben. Zij kunnen van de patroons maatregelen eischen, die niet in een paar dagen of een paar weken zijn te nemen. De vakvereeniging moet daarmeê rekening houden, wil ze wezenlijk vaste stekken steken voor een betere toekomst van het personeel. Uit de onderhandelingen kan de noodzakelijkheid van een nieuw ultimatum komen, maar dan komt het goed voorbereid en is het opgenomen in den geest van hen die het moeten uitvoeren. Elke staking moet zich houden aan haar eens uitgesproken doel, en kan dat te eerder doen, omdat de bereiking van dat doel de vakvereeniging versterkt en dus middellijk de verwezenlijking van verdere eischen krachtig bevordert. Met uitnemende strategie en groote inspanning hebben de leiders deze taktiek toegepast, en zij hadden het groote voorrecht te mogen zien dat hun leiding werd vertrouwd en gevolgd, ook waar het ongeduld groot was.

Het is een wezenlijke voldoening en eene gerustheid voor de gansche bevolking, dat de bediening van onze spoorwegen in zulke handen is. Vele duizenden beambten slecht betaald, in lange werkuren vermoeid, zijn al sedert jaren in groote spanning geraakt. Ze bleven ons veilig vervoeren, ook bij dienstdagen van 14 en 16 uur, antwoordden vriendelijk op al onze vervelende vragen, bedienden ons bij nacht en ontijd. En nu het tot eene uitbarsting kwam, weet datzelfde personeel zich volkomen te beheerschen. Het is zeer mooi geweest.

Sluiten