Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nooit voor zulke moeilijkheden als thans, en zij is toch genoodzaakt haren lezers dagelijks de verlangde portie nieuws te geven. De algemeene nieuws-agenturen hebben hunne onderlinge betrekkingen en staan in relaties met verschillende regeeringen ; zij zijn allerminst vrij in hunne bewegingen. Zoo wordt onze dagelijksche nieuwsgierigheid geprikkeld tot het maken van conjecturen. In de overweging dat elke partij de zaken eenigszins in haar voordeel bericht, zou men geneigd wezen omtrent de feiten die gemeld worden, het gemiddelde te nemen tusschen de berichten, die van beide zijden komen. Maar deze eenvoudige berekening heeft toch behoefte aan eenige correctie. >

Allereerst moet men aannemen dat de verliezer meer reden heeft om van de waarheid af te wijken dan de winner. Dan zullen de Russische berichten over het algemeen minder vertrouwbaar zijn dan de Japansche. Al wat officieel is in Rusland verkeert in een staat van zoo diep bederf, dat geen enkele leugen of gemeenheid van dien kant verwondering hoeft te wekken. Het uitgeleefd stelsel der Russische regeering wordt gediend zooals het in die omstandigheid kan. Van hoog tot laag is in het landsbestuur alles ziek, alles in staat van ontbinding. Dat is met Japan anders gesteld; er zit in zijne jonge kapitalistische ontwikkeling een groote frischheid en levenskracht. Er is een groeiende welvaart, die in dit tijdperk nog niet hard roept om bederf in de regeering. De socialistische arbeidersbeweging groeit er gelijk met de industrie, ze wordt er zelfs al vervolgd nu en dan, maar voor volkomen corruptie van het burgerlijk leven is de industrialiseering van het land nog niet ver genoeg gevorderd. De psychologische gesteldheid kan er beter zijn dan in Rusland, en dit moet op de geloofwaardigheid der berichten invloed hebben.

Hebben wij dit bij de beoordeeling der berichten in aanmerking genomen, dan moet ter verdere correctie van de waarschijnlijkheidsrekening de kans worden in acht genomen, die spruit uit de kracht der strijdende partijen, maar de keus

Sluiten