Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten slotte toch wel wat voeling met de concentratie, want, behalve in zeer enkele districten, hebben ze maar weinig eigen kiezers, en dezen zullen bij elke verkiezing nog verminderen. Het is dus begrijpelijk dat zij nog willen redden wat te redden valt, en dan hebben zij de concentratie noodig. In hoever zal deze helpen?

Het geval is moeilijk genoeg voor de heeren. Maar Kuyper heeft ze in zekere mate geholpen. Zijn antithese zet een scheiding tusschen Mees en Lohman, en hoewel deze in de laatsten tijd zijn onafhankelijkheid sterk doet gelden, bij de verkiezing laat hij den Meester niet in den steek. Maar deze tegenstelling van Openbaring en Rede heeft toch ook voor den grooten man een gevaarlijken kant. Zij bevat ook een eenheidsleuze voor de liberalen, en als het er ten slotte tegen de verkiezing op aan komt, dan zullen ze haar gebruiken. Het liberalisme kan zijn eenheid vinden, als het zwijgt over positieve dingen, in de negatieve leuze van het anticlericalisme. Dat is zijn kans, maar deze ware niet verloren, als men niet van concentratie had gesproken. De sociaaldemokratie, die zoowel de grove stelling van Kuyper als de verdeeldheid der liberalen heeft veroorzaakt, staat in de gelukkige positie van voor een beginsel te kunnen opkomen zonder politiek gescharrel. Zij blijft, als de vereeniging op het blanco-artikel tot stand komt, de eenige actieve democratische partij. Wist zij het niet uit zich zelve, ze zou het in deze merkwaardige tijden kunnen leeren wat men bij coalitie aan eigen kracht en waardigheid inboet. 21 Januari 1905.

Eï m WIJLEN MELVIL. EB B)

DE kranten hebben veel gemeld van den gang van zaken aan ons ministerie van buitenlandsche zaken. De afgetreden minister was door zijn deelneming aan hoofsche dans-

Sluiten