Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den gemeenen man en ontzag voor fabrikanten treden in zijn plaats.

En bij den minister was niets te merken van eenig besef, dat hij zulke gruwelijke dingen vertelde, sprekender ditmaal door de schrille tegenstelling van den gek die sterft in de isoleercel en den typhuslijder onder behandeling der marechaussee, met de teere voorzorgen dat die beide industrieelen toch maar niet zelfs een dag in de hechtenis komen. Dus vrienden, als je met de justitie in aanraking komt, en je bent maar zoo'n gewone kerel, zorg dan gezond te zijn, want de ziekte komt daar onder bijzondere omstandigheden tot verdere ontwikkeling. En mocht je fabrikant zijn, en die bemoeizieke inspecteur weer aandringen op voorzorgmaatregelen die geld kosten, reken dan eens uit wat het voordeeligst is. Zoo'n vliegwiel intimmeren, dat heb je ook niet voor niets. En als je geen compagnon hebt, maar alleen terechtstaat, zoodra er een man is verbrijzeld, wel dan is f 100 het tarief der Ned. Justitie. Kost dan het beveiligen van het vliegwiel f120... waarom zou je dan daarmee zoo'n haast maken?

27 October 1906.

E3 ffll DE POLITIEK. gg ^

DE lucht ziet er voor dit zonderlinge intermezzo van regeeren zonder meerderheid en op goed avontuur weer wat helderder uit. Men zou er — zooals de zeeman zegt — weer een blauwe broek uit kunnen snijden. En toch waren het wel zwarte wolken die er dreigden een week of drie, vier geleden. Echte zwarte, van den zwartsten kant. Maar het is nu wel haast zeker dat de heeren den tijd nog niet gekomen achten om hun slag te slaan. En zelfs schijnt de verwachting geopend dat, bij nog mogelijk ongeval, de ministers hun Staal zullen loslaten, zonder er zelf bij te vallen.

Sluiten