Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt het er niet zooveel op aan of de post een paar uren later is, en er staat geen aansluitende sneltrein te wachten. Maar de „Berlin" moest naar binnen en sloeg op de pier. Een onderzoek dus, maar zal het baten? De verwachting daarvan kan niet groot zijn. Er hebben zich bij dat vervoer te groote geldelijke belangen ontwikkeld, en deze wegen nu zwaarder dan een enkele ramp. De Beurs is ontdaan, en in de daar ingezamelde muntstukken klinkt het ontroerde hart van den handel. Dat is de stem van de Beurs in blijdschap en in droefenis. Klik-klik-klik lachen of huilen de rijksdaalders.

Maar vraag aan de Beurs of zij ter wille van de veiligheid van bemanning en passagiers tien of vijftien keer in het jaar de post later wil ontvangen. Vraag aan de spoorwegmaatschappijen of zij de bevriende bootdiensten willen overreden tot grooter voorzichtigheid bij kwaad weer. Dan krijgt ge verhalen van de kloeke zeelieden, de prachtige schepen, de mooie havens, van de, o zoo treurige, maar gebleken onvermijdelijkheid van een scheepsramp nu en dan, en ze kijken met één vochtig oog naar de lijken der schipbreukelingen, en met het andere en droge naar Ostende. En de Hollandsche naar Vlissingen, de Staatsspoor naar den Hoek. En de lijken worden begraven, de indruk verflauwt, het vochtige oog droogt, zoodat het volle gezichtsvermogen weer beschikbaar is voor het belang der onderneming.

Het gebeurde zal geen verandering brengen in de maildiensten. Die zijn een schakel in de ketting van het gansche stelsel van haast en dringen om elkaar de winst afhandig te maken, en daarin kan geen enkele verbinding worden gemist. En toch, het was zoo ontroerend, omdat men het nu kon zien. Honderden en duizenden hebben de vertwijfeling dier achtergeblevenen met oogen gezien. Niet minder angst en lijden is er bij scheepsrampen in volle zee, of bij nachtelijke stranding aan een stille kust. Maar nu weet men het, en de — behoudens een enkele Byzantijnsche grol, hinderlijk als een hoofsche buiging in een sterfkamer — te waardeeren

Sluiten