Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reportage der kranten deed ons meeleven in dien angst. Het sublieme werk der redding staat als een hoog monument van menschenwaarde en menschelijke solidariteit. Ik kan er niet veel meer van zeggen, de woorden zijn zoo onevenredig aan het gewekte gevoel, dat het schrijven ervan het gevoel zelf zou schenden.

Al is dat nu niet het belangrijke, het kan nu niet anders dan dat men, over de ramp schrijvende, ook een enkel woord zegt over de tegenwoordigheid van Prins Hendrik. Het was „métier de prince" wat hij deed, maar dat kon geschieden met een sterk gevoel voor de geweldige dingen die hij zag. De valsche noot die er klinkt, kwam niet van hem, maar van het gewicht dat anderen aan zijn tegenwoordigheid hechtten, in de kranten en elders. Want voor wie in de gebeurtenissen leefde door de berichten en wie tevens een juist gevoel van verhoudingen heeft, was die tegenwoordigheid bitter klein tegenover de grootschheid van den ijselijk dramatischen toestand. Men voelt zoo, dat men hem daar had kunnen missen, maar Sperling niet, en de loodsleerlingen niet, en de mannen van de reddingboot niet. Aan deze verhouding beantwoordden de persberichten, de huldetelegrammen en andere uitingen van dien aard niet. Men heeft den prins niet den dienst weten te bewijzen om hem te houden op den achtergrond, waar in deze omgeving zijn plaats was. En dat schaadde aan de wijding van deze grootsche oogenblikken. Het werd bijna komiek, de prins in admiraalsuniform en een sigaar in den mond, en de redders werkende op de pier. Daaruit is allerlei moraal te trekken, maar dat is voor mij thans niet de hoofdzaak.

Er is een vraag te beantwoorden en wel deze: waarom heeft de „Berlin" geen open zee gehouden, althans tot het vol daglicht was ? Mochten loods en kapitein dat doen, of waren zij gebonden aan de „eischen van het verkeer"? Een vraag: of het belang der snelle verbindingen zoo groot is, dat het menschenlevens eischt? Een vraag: of de ontroerden van de Beurs ook bereid zijn hierop een rondborstig antwoord te

Sluiten