Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mm th laat? m ra

Wees u zelf, sprak ik tot iemand ....

DE nederlaag der liberalen bij de stemmingen voor de Prov. Staten hebben ook den linkervleugel der combinatie, de vrijzinnig-democraten, zwaar getroffen. Zij moesten zich wei voorstellen, dat indien er nog een reden kon gevonden worden voor de massa der kiezers om liberaal te stemmen, het hun aanwezigheid in de coalitie moest zijn, welke er de aantrekkelijkheid van zou uitmaken. Hun sociaal-ethisch program was immers het zout in den liberalen pot. Het is nu gebleken dat die voorstelling een waan was. Hun aantrekkingsvermogen bleek geringer te zijn dan vroeger, en zij hebben te bedenken dat een sociaal-strevende partij, die in deze tijden invloed op de kiezers verliest, een fout moet hebben, die met haar wezen zelf, en niet alleen met tijdelijke indrukken van haar optreden heeft te maken.

Indien het gebeurde bij de stemmingen voor de Prov. Staten nog niet duidelijk genoeg sprak, kwamen de Raadsverkiezingen er nog sterkeren nadruk op leggen. Zij werden wederom veelal door de vrijz.-democraten gestreden in hetzelfde compromitteerende bondgenootschap, dat hen in den strik van blanco ving.

De combinatie van blanco is gebleken voor den linkervleugel beslist verzwakkend te werken. De kiezer uit de massa die om brood en recht vraagt, voelt dat hij daar niet wezen moet, en de heeren moeten zich geen illusies maken; zooals dat nu gegaan is, gaat het verder. De cijfers van Amsterdam IX bij de raadsverkiezing mogen hun een leering zijn. Wel is daar door onze partijgenooten gewerkt met ijver en een vasthoudenheid, die op ons aller waardeering aanspraak maken, maar ook de grootste krachtsinspanning bereikt niet zulke resultaten, als er geen stemming is gekweekt, die aan woord en schrift der sociaaldemocratie gereeden ingang bezorgt. Er is daar nog een omstandigheid geweest, die gunstig voor ons werkte.

Sluiten