Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treurigheid naar God, eene treurigheid over de zonde

r ferste P^aats God voor oogen heeft de zonde m het hcht v Gods Heiligheid beschouwt Er is ook eene -treurigheid naar de wereld, die de zonde slechte uit wereldsch oogpunt beschouwt, slechts vraagt naar

z tk?r-

en dat h/T maCht "S »'°"d«l>aa, openbaren Z, en dat hj dus gerust Hem verraden kon. Dat hi

zijnen Heiland niet liefhad, dat hij zijn God beleedicrdi SlerhTV °°r Zljn verraad- daaraan dacht hij niet

h£ L hYi!nV0nde »»eed»l>, treurige iad, toen had hij berouw. Daarom zocht hij zijn troost

niet bij zijnen Heiland en zijnen God, maar bii de

menschen (Matth. 27 : 3, 4). Maar daar vond hij geen

troost, en het eind was dat hij zich zeiven verhin^ Zoo

W LaaCt ons ïoch^b"* d\wereld hem den'dood. Laat ons toch, bij onze voorbereiding, en zoo dikwiils

wij aan onze zonden herinnerd worden, ons Xen

ook de t" ™V,daarmede tegen G°d z°ndigen. Zeker ook de treurigheid naar de wereld kan een ze"en'

heeft^ka^emaÏd^^T^ gevol^en' die de ^nde neeit, kan iemand opschrikken uit den zondeslaa» en

' W° ë^racht. Maar dat moet dan ook'het

betreurtJn;nenieZt0d g ^ sle^hts de gevolgen der zonde Detreurt, en met de zonde zelve, zoolang is ziine drnpf

dood wSkb 'reuri«heid "«M, die den

Sluiten