Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen aan. Zie, een klein vuur, welk een groot bosch steekt het aan! De tong is ook een vuur, een ivereld vol ongerechtigheid (5, 6).

Trouwens, wij hebben niet veel levenservaring noodig om te weten welk eene ontzettend diepe en ernstige waarheid dat is!

Hoeveel wordt er niet onder de menschen in u-oorden gezondigd, en welke schromelijke verwarring richt dat aan! Hoe dikwijls hoort men liegen, lasteren, kwaadspreken, oordeelen !

De leugen is in onze samenleving zóó algemeen geworden dat zij als iets van zelf sprekends wordt beschouwd. Voor velen is het liegen zoo zeer tot een tweede natuur geworden dat zij 't zelf niet meer merken, als zij het doen. Hoeveel wordt er ook gelasterd en kwaadgesproken. Sommigen doen het uit haat en jaloerschheid, anderen uit partijzucht, om iemand van eene andere richting of schakeering van zijn invloed te berooven, weder anderen alleen uit satanischen lust om iemand zijn goeden naam te doen verliezen. En wanneer men de oordeelen hoort, die de menschen over elkander uitspreken, ook, misschien niet het minst, in Christelijke kringen, de onbevoegde, voorbarige, liefdelooze, nuttelooze oordeelen, zou men dan wel denken dat de Heer zoo nadrukkelijk gezegd heeft: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden (Matth. 7 : 1. 2)?

Ach, wij verstaan het woord: addervenijn is onder hunne lippen (Rom. 3 : 13). Want vergif is het wat op die wijze aan de lippen ontvloeit, vergif, dat, sluipend en brandend, ellende en dood met zich mede voert.

Hoe veel, hoe onbeschrijfelijk veel kwaad toch wordt met zulk woorden gedaan, want ook met woorden doet men iets (Koloss. 3 : 17)!

Hoeveel kwaad doet men zich zeiven!

Menigeen heeft door zijne lichtzinnige, leugenachtige woorden het vertrouwen verloren en zich zeiven tot machteloosheid gedoemd.

Menigeen, als hij heftige woorden en oordeelen uit-

Sluiten