Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

makon, terwijl ik sommige voorschriften meer met eigen inzichten in overeenstemming heb gebracht. In dien zin kan dus de bewerking eene „vrije" genoemd worden, hoewel do bouw van het boekje dezelfde is gebleven als die van het oorspronkelijke.

Dat praktische wenken de zwangerschap, het kraambed en de voeding van kinderen betreffende niet overbodig zijn, leert wel de dagelijksche ervaring.

Db. nijhoff.

'Amsterdam, Mei 1894.

VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK,

Op verzoek der uitgevers, heb ik. daar liet boekje

uitverkocht was, het werkje zorgvuldig nagezien en hier

en daar niet onbelangrijke wijzigingen, naar ik hoop,

verbeteringen aangebracht, ..„„„„i,

1 )R. ÏN LJ HOr 1'.

Amsterdam, Aug. 1897.

VOORBERICHT VOOR DEN DERDEN DRUK,

()ok deze druk is door mij geheel nagezien, omgewerkt en, naar ik hoop door vele veranderingen, verbeterd.

PROF. "NI-TH*

Groningen, NOV. 1902.

Sluiten