Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling maken, zóó dat een aangename warmte haar lichaam doorstraalt en zij, matig vermoeid kan genieten van een gezonde rust.

Zij, die het niet van zich kunnen verkrijgen om alleen ter wille van hun gezondheid, een flinke wandeling te maken, moeten zich een reden scheppen om uit te gaan — armen bezoeken of visites maken bij vriendinnen, die liefst wat vèr afwonen. Winkelen en taartjeseten bij een banketbakker mag evenwel geen gezonde lichaamsbeweging geacht worden. Lichaamsoefening moet de spieren in werking brengen en moet in de open lucht plaats hebben. Werkzaamheden in den tuin zijn uitstekend voor de gezondheid; aan het bukken raakt men gauw gewoon en spoedig begint men belang in het werk te stellen. Niet minder kunnen de huiselijke bezigheden aan het goede doel bevorderlijk gemaakt worden; het opmaken der bedden, wrijven der tafels, stof-afnemen zelfs mogen als nuttige bezigheden beschouwd worden, evenals alle werkzaamheden waarbij spieren in werking komen, die gewoonlijk niet gebruikt worden en die daardoor maar al te vaak stijf en nutteloos worden.

Het is in den tegenwoordigen tijd nauwelijks noodig er op aan te dringen, dat men den geest niet werkloos moet laten. Het onderwijs dat onze jonge vrouwen genoten hebben en de vele gelegen-

Sluiten