Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden die bestaan, om goede lectuur te krijgen, verschaffen haar gelegenheid in overvloed tot inspanning van den geest op even aantrekkelijke als gemakkelijk te verkrijgen wijze. Heeft de jonge vrouw zeer veel vrijen tijd dan leere zij iets nieuws en legge zij zich toe op giondige kennis van een praktisch nuttig vak. Heeft zij voor haar huwelijk een cursus bijgewoond aan een huishoudschool, dan bouwe zij voort op de grondslagen, die zij daar heeft leeien kennen. Vooral echter geve zij zich rekenschap van de positie, die zij naast en in het belang van haar echtgenoot in het maatschappelijk leven heeft in te nemen, en van de verplichtingen, die deze aan haar oplegt, vooral tegenover hen, die door haar geholpen of gesteund kunnen worden.

Misschien is het niet onnoodig hier te wijzen op een fout, die vele jonge vrouwen hebben. Zij voeden zich meestal niet genoeg en vooral niet geregeld genoeg, wanneer haar man niet thuis is. Om gezond te blijven zijn niet te overvloedige, maar ook niet al te geringe, vooral geregelde maaltijden noodig. Het voedsel moet in t algemeen smakelijk maar niet sterk gekruid, voedzaam maar niet te zwaar zijn en in niet al te geringe hoeveelheden genoten worden.

Sluiten