Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

ZWANGERSCHAP.

De belangrijkste periode in het leven der jonggehuwde vrouw begint, wanneer in haar lichaam de kiem van een nieuw jong leven, van het leven van liaar kind tot ontwikkeling komt. Dan leeft zij niet meer voor zich zelf alleen of voor haar man en zich zelf, maar is haar leven innig met dat van haar kind verbonden. Wat voor de ontwikkeling van haar kind nuttig en noodig is, moet zij doen, wat daaraan schade kan, moet zij achterwege laten. Zij is grootendeels verantwoordelijk voor het welzijn van het kind, waaraan zij het leven zal schenken. Maar deze verantwoordelijkheid behoeft haar niet te drukken. Het is geen zware taak om gedurende de zwangerschap datgene te doen, wat de gezonde ontwikkeling van het nog ongeboren kind kan bevorderen. Immers wat voor de gezondheid der aanstaande jonge moeder goed is, is bijna altijd ook goed voor het kind. De jonge vrouw, moet, zoodra zij in blijde verwachting verkeert, in de verwachting van het geluk, dat haar zal te beurt

Sluiten