Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWANGERSCHAP.

vallen, inderdaad blijde, d.w.z. opgewekt van geest en gezond van lichaam trachten te zijn. Wij kunnen er niet genoeg nadruk op leggen, dat er gedurende de zwangerschap in den regel geen enkele grondige reden is om voortdurend angstig te zijn, of te vreezen dat niet alles goed zal afloopen. De zwangerschap is een natuurlijke zaak en eene gezonde, krachtige vrouw behoeft zich in 't minst niet ongerust te maken voor zich zelf of voor het kind, dat zij verwacht. Pijnen en ongemakken komen er soms bij voor, maar zoowel hun aantal als hun heftigheid worden gewoonlijk sterk overdreven; men moet niet vergeten dat er niets ter wereld is wat de moeite van het hebben waard is of het kost ook moeite om

het te krijgen.

Iedere gehuwde vrouw behoort aanteekening te houden van de datums, waarop zij de maandstonden heeft — wat men noemt „niet wel zijn." Zij moet ook goed op den aard van de stonden letten, dat wil zeggen, hoeveel dagen zij duren, hoe groot de afscheiding is, die plaats heeft, of het meer of minder is dan gewoonlijk; in één woord, zij moet nauwkeurig nagaan of zich eene verandering voordoet in den gewonen gang van zaken.

Als een jonggehuwde gezonde vrouw op den verwachten tijd niet onwel wordt en ook daarna

Sluiten