Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de maandstonden niet terugkeeren, duidt dit bijna altijd aan dat zij zwanger is - bijna maar niet absoluut altijd, want er zijn eenige, ofschoon niet vele uitzonderingen op dien regel. Aan den anderen kant kan een vrouw ook wel in de eerste twee of drie maanden van haar zwangerschap nog bloed verliezen, iets wat meermalen voorkomt, doch dit is dan in zoo geringe mate en duurt zoo kort, dat zij het verschil zeer goed kan waarnemen. Er worden wel van tijd tot tijd gevallen medegedeeld, waarin een vrouw gedurende haar zwangerschap geregeld de stonden gehad heeft, maar deze gevallen zijn uiterst zeldzaam en kunnen, als uitzondering, slechts den

regel bevestigen.

In het algemeen is het eerste teeken van zwangerschap het ophouden van de maandstonden, maar er zijn ook nog andere verschijnselen, die aan eene vrouw reden geven om te vermoeden dat zij zwanger is.

De voornaamste dezer verschijnselen zijn: i. Misselijkheid en braken in den morgen; 2. Opzetting der borsten met verkleuring rondom de tepels en aanwezigheid van vocht: 3. Uitzetting van den onderbuik; 4. Het voelen van de bewegingen van het kind.

i. Misselijkheid en braken in den morgen. — Dit is een zeer kenmerkend verschijnsel van

Sluiten