Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwelling van den buik verandert ook de navel. In de eerste drie maanden schijnt de navel dieper, daarna wordt hij vlakker, totdat hij in de laatste weken min of meer uitpuilt.

Leven is het woord dat gebruikt wordt om de bewegingen van het kind in de baarmoeder aan te duiden. Men voelt deze niet steeds op denzelfden tijd voor het eerst. De meeste vróuwen voelen ruim 4 maanden, sommigen reeds 3V. maand, anderen eerst 5 maanden na het begin der zwangerschap voor het eerst de bewegingen van het kind. Het voelen van „leven kan soms dienst doen om het tijdstip der bevalling te berekenen, vooral wanneer de vrouw gezoogd heeft (daar gedurende het zoogen gewoonlijk de stonden niet terugkeeren) óf als zij gedurende eenige maanden van haar zwangerschap wat bloeding heeft gehad, die min of meer op de gewone menstruatie geleek, öf als zij niet meer weet, wanneer zij voor het laatst de stonden heeft gehad. Men kan dan het tijdstip der bevalling ongeveer stellen op 5 maanden, nadat voor het

eerst „leven" gevoeld is.

De bewegingen van het kind, die voornamelijk bestaan in bewegingen met de armen en beenen, buiging en strekking van den romp en verplaatsingen van het geheele kind, zijn eerst zeei zwak, later worden ze krachtiger, zoodat de

Sluiten