Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar een geneesheer stuurt. Men kan gemakkelijk te laat zijn — maar men is er niet licht te vroeg bij.

XIX. Te sterke opzetting van den buik. — Afgezien van bijzondere afwijkingen en bij opzetting van den buik door winden ten gevolge von een ondoelmatige voeding en slechte spijsvertering is een vrouw, die haar eerste kind verwacht, zelden te gezet, d.w.z. dikker dan bij haar toestand past. Daarentegen is de buik bij sommige dikke vrouwen, die veel kinderen hadden of in haar kraambed verwaarloosd zijn, slap en zwaar, zoodat hij te veel voorover hangt. Een gewoon corset is dan direct schadelijk, een goed passende buikband kan groote diensten bewijzen, zoowel wanneer de vrouw dezen laat maken (op maat) ol wanneer zij zelf eenen vervaardigt op aanwijzing van haar geneesheer. De buikband moet dan gedragen worden van de 4e maand der zwangerschap af.

Sluiten