Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

MISKRAAM EN ONTIJDIGE BEVALLING.

Onder miskraam wordt verstaan het ter wereld komen van de vrucht vóór het einde der zesde maand; na dien tijd spreekt men van een ontijdige, vroegtijdige of tijdige bevalling.

Miskramen komen zeer vaak voor. Men heeft uitgerekend dat van de 100 getrouwde vrouwen slechts 20 nooit een miskraam hadden. Meestal vindt de miskraam plaats tusschen de tweede en vierde maand. Korter of langer tijd na het huwelijk blijven soms de maandstonden een paar weken weg, om dan zeer overvloedig en pijnlijk los te komen, terwijl er stukjes bloed bij zijn. Dit kan gebeuren, zonder dat de patiënt er op let, denkende dat het een gewone onregelmatigheid in de stonden is. Toch is dan meestal het uitblijven der maandstonden een gevolg geweest van een pas begonnen zwangerschap en had de patiënt dus eigenlijk een miskraam, die in sommige gevallen gevolgd kan worden door ziekelijke verschijnselen. Als bij eene vrouw, die zoowel wat den tijd der regels als de hoeveelheid aan-

Sluiten