Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MISKRAAM EN ONTIJDIGE BEVALLING.

gaat, altijd zeer regelmatig was, na haar huwelijk de stonden ongeregeld komen, pijnlijk zijn en \ ergezeld gaan van stukjes gestold bloed, kan men veilig aannemen, dat zij een miskraam heeft gehad. Het is van veel belang, dat men dit weet en daarnaar handelt. Tijdige voorzorgsmaatregelen kunnen er veel toe bijdragen om later ernstige

ziekten te voorkomen.

Er zijn talrijke en verscheidene aanleidingen voor een miskraam, maar het is somtijds moeilijk, zoo niet onmogelijk, de ware oorzaak te vinden, al ligt zij schijnbaar voor de hand. Wat bij de eene vrouw een miskraam veroorzaakt, doet dit bij eene andere niet. Zoo is een geval bekend van een ruwen boer, die uit ergernis dat hij nog een kind zou krijgen, zijn vrouw achter zich op het paard zette, in wilden galop voortreed en haar toen zonder te waarschuwen of zijn snelheid te verminderen op den grond wierp. Hij herhaalde dit verscheidene malen en het eenige gevolg was, dat de arme vrouw tot het einde van haar zwangerschap aan deze behandeling blootgesteld bleef, en ten slotte toch voorspoedig beviel van het niet verlangde kind. En toch schijnt het, alsof in andere gevallen de geringste aanleiding, b.v. alleen het te sterk oplichten van de armen naar het hoofd, een kleine schok met een rijtuig enz. een miskraam kan veroorzaken. Hier kan de eene

Sluiten