Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles doen, wat verkeerd is, zonder dat het hindert, terwijl voor de andere het geringste verzuim

noodlottige gevolgen heeft.

De eigenlijke oorzaken van miskraam liggen echter dieper en zijn van verschillenden aard Alles wat zóó nadeelig werkt op het kind, dat het afsterft, brengt een miskraam teweeg. Een sterke bloeding, b.v. uit den neus, kan maken dat de vrouw zooveel bloed verlies , dat het kind niet voldoende voedende stoffen kriiet voor den opbouw van het lichaam, en sterl In tijden van hongersnood kunnen vele vrouwen door lichaamszwakte hare zwangerechap met ten einde brengen, maar bevallen zij te vroeg van doode kinderen. Bloedarmoede kan, wanneer zij buitengewoon erg is, dezelfde uitwerking hebben. Deze oorzaken komen echter betrekkelijk zelden \ oor.

Hooge en vooral aanhoudende koortsen kunnen een ontijdige bevalling veroorzaken, meestal doordat het kind door de hooge temperatuur ziek wordt en sterft. Is de koorts veroorzaakt door een besmettelijke ziekte, pokken b.v., dan kan de ziek e van de moeder op het kind overgaan. In streken waar veel moeraskoorts heerscht, kan de koorts behalve door de hooge temperatuur van het hchaam

in de tweede plaats door lichaamszwakte of bloedarmoede een miskraam of ontijdige bevalling veroorzaken.

Sluiten