Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geslachtelijk verkeer een dringende eisch is voor iedere jonge vrouw, die meent zwanger te zijn, vooral wanneer zij vroeger de maandstonden onregelmatig, in zeer ruime mate of te dikwijls had.

Vele sterk werkende geneesmiddelen, vooral purgeermiddelen, veroorzaken heftigen bloedsaandrang naar den onderbuik en kunnen daardoor bloeding en miskraam veroorzaken. Daarom mogen zwangeren geen purgeermiddelen op haar eigen

houtje gebruiken.

Nauw inrijgen kan door het storen van den regelmatigen bloedsomloop gemakkelijk een miskraam veroorzaken, afgezien van de andere bezwaren die er door veroorzaakt worden, waarop

reeds gewezen is.

Verder kan een schok of een schrik, kan een langdurige spoorreis, het rijden over een liobbeligen weg, een heftige en inspannende beweging, kan ook wielrijden tot een miskraam aanleiding geven, hetzij

doordat er bloedingen door kunnen ontstaan, hetzij

doordat samentrekkingen van de baarmoeder ei

door worden opgewekt.

Onder anderen omdat het zoogen samentrekkingen der baarmoeder teweegbrengt (hetgeen in in het kraambed zóó heilzaam is) moet een zoogende vrouw haar kind spenen, wanneer zij meent

opnieuw zwanger te zijn.

Eindelijk moet er aan herinnerd worden, dat

Sluiten