Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ééne miskraam dikwijls de oorzaak is van meer daarop volgende. Het is bekend dat v ele vrouw en kort achtereen telkens weer een miskraam krijgen. Dit kan komen omdat de oorzaak der eerste miskraam, een ziekelijke aandoening der baarmoeder en daardoor een ziekelijke toestand van het geheele lichaam, is blijven voortbestaan, zooals met sommige geslachtsziekten en ziekten der nieren het geval is; niet zelden echter moet de verklaring hiervan gezocht worden in het feit, dat na de eerste miskraam, de baarmoeder niet geheel tot den regelmatigen toestand is teruggekeerd: „alles nog niet in orde" is gekomen, voordat de nieuwe zwangerschap is begonnen. Dikwijls zijn kleine gedeelten van het eitje achtergebleven, en heeft de vrouw daardoor nog last van onregelmatige bloedingen als zij weer opnieuw zwanger wordt. Daarom moet elke miskraam niet slordig, maar namvgezet worden behandeld, zoo noodig ook na-behandeld, en behoort eene vrouw daarna niet te spoedig opnieuw zwanger te worden. Wordt zij zwanger, dan geldt voor haar, wat ik over vrouwen met ziekten der baarmoeder schreef.

Ik moet nog eens herhalen, dat, ofschoon zwangeren zich niet moeten vertroetelen of aan alle luimen toegeven, zij toch alle billijke zorg moeten dragen voor hun gezondheid, en zij b.v., tenzij de plicht hen dwingt, nergens moeten komen, waar

Sluiten