Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwangere vrouwen hun werk opgeven, omdat zij anders öf ontijdig bevallen öf zwakke kinderen baren. Eveneens behoort de arbeidende vrouw na haar bevalling zoowel in het belang van haar zelf als in dat van haar kind van haar fabrieksarbeid verschoond te worden.

Een miskraam is niet alleen een teleurstelling, maar ook, vooral wanneer zij verwaarloosd of niet goed behandeld wordt, een gevaar. Dikwijls blijft na een miskraam langen tijd de gezondheid der vrouw gestoord door hevige bloedingen, pijnen enz. omdat de baarmoeder zich niet geheel herstelt. Dan kan het zelfs zijn, dat na één miskraam de kans om ooit een kind te krijgen zeer verminderd wordt. Daarom moet de vrouw door een eenvoudige, gezonde leefwijze, door het vermijden van schadelijke dingen, door matigheid in alles voorkomen, dat zij een miskraam krijgt en zoo zij eenig teeken waarneemt, dat er op wijst, zonder verwijl geneeskundige hulp inroepen.

Over het veroorzaken van een miskraam. — Een enkel woord over het innemen van middeltjes en het door andere middelen veroorzaken van een miskraam, is hier wel op zijn plaats. Dit is in één woord een moord en nog wel een, waarbij de moeder haar eigen kind vermoordt. Het is een moord, in welken tijd van de zwanschap de miskraam ook veroorzaakt wordt, want

Sluiten