Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ofschoon de wet het kind eerst na de zesde maand levensvatbaarheid toekent, kan er geen twijfel bestaan, of het is van den beginne af een levend wezen. Dat het afdrijven van de vrucht slechts geschieden kan met zeer groot gevaar voor de gezondheid en het leven van de moeder mag hierbij nog even worden aangestipt.

Verschijnselen van een miskraam. — Het is mogelijk, dat een miskraam slechts dreigt plaats te hebben en dan kan zij door een juiste behandeling voorkomen worden.

1. Pijn in den rug is dikwijls het eerste, wat de vrouw bemerkt. Gewoonlijk gaat hiermede gepaard een geringe afvloeiing van slijm of bloed uit de scheede en krampachtige pijnen in den onderbuik.

2. Als de pijn gevolgd wordt door het uitstroomen van veel helder rood en stukjes gestold bloed, terwijl de baarmoeder zich samentrekt om haar inhoud uit te stooten, (dat merkbaar is aan geregelde samentrekkende pijnen beneden in den onderbuik), dan moet men aannemen, dat de miskraam bijna onvermijdelijk is, ofschoon men in sommige gevallen de miskraam zelfs dan nog heeft kunnen voorkómen. Alles wat naar buiten komt, moet men bewaren, om het den geneesheer te laten zien, opdat deze wete waaraan hij zich te houden heeft, In afwachting van de komst van

Sluiten