Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den dokter moet de vrouw te bed gaan liggen.

Het vruchtje ligt in de baarmoeder opgevouwen in een zakje met vocht gevuld en is tot aan de derde maand omgeven door vlokken. In de derde maand kan het vruchtje een lengte van 7 4 8 centimeters bereiken. Het geheele ei, dat is het kind, de vloeistof, het vlies en de nageboorte kunnen als één massa uitgedreven worden en dit gebeurt gewoonlijk als de miskraam vóór het einde der derde maand plaats heeft. Zij kunnen echter ook afzonderlijk los komen. Het is van zeer veel belang hierop te letten. Als niet het geheele eitje in eens wordt uitgedreven, maar b.v. alleen het vruchtje afzonderlijk met bloedstolsels naar buiten is gekomen, is de kans zeer groot, dat gedeelten van de eivliezen achterblijven. Hierin ligt juist het voornaamste gevaar van een miskraam. Als van het eitje niet alles naar buiten komt, kan het achterblijvende tot bloedingen aanleiding geven, in ontbinding overgaan en koorts veroorzaken. Als dus voortdurend of in korte tusschenpozen, na een miskraam nog bloed komt, moet men den geneesheer laten halen, omdat misschien nog wat achter gebleven is.

Wat men te doen heeft bij een dreigende miskraam. — Zoodra eenig bloed naar buiten is gekomen, al is het nog zoo weinig, moet de patiënt naar bed gaan en te bed blijven tot alle

Sluiten