Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den regel een week of tien dagen, maar soms ook nog langer blijven liggen.

AVanneer een vrouw een miskraam heeft gehad, zal zij zich, om een nieuwe miskraam te voorkomen, dikwijls met geduld en volharding aan eene nauwgezette geneeskundige behandeling moeten onderwerpen. Is dit onnoodig, of is zij niet in behandeling geweest, dan stelle zij zich toch bij het begin eener nieuwe zwangerschap zoo spoedig mogelijk onder behandeling van haai geneesheer, opdat deze haar met raad en daad kan bijstaan, en in de gelegenheid worde gesteld, zoo mogelijk een herhaling van het ongeval te voorkomen.

Ontijdige bevalling of bevalling gedurende de zesde, zevende of achste maand. — De regels, die men hierbij moet in acht nemen, zijn tamelijk wel dezelfde, als die voor eene gewone bevalling. Als het kind levend ter wereld komt, moet het uiterst zorgvuldig behandeld worden, maai ook bij de meest zorgvuldige behandeling zal het kind zeer waarschijnlijk niet kunnen blijven leven, als het nog te weinig ontwikkeld is. De dood van te vroeg geboren kinderen is, behalve van de moeilijkheid om hen te voeden, meestal het gevolg van te sterke afkoeling door de te dunne huid. Daarom mag het te vroeg geboren kind in de eerste dagen volstrekt niet op de gewone wijze gekleed en gewasschen, maar moet het in

Sluiten