Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

HET BEPALEN VAN DEN DATUM VAN DE BEVALLING.

Men kan niet op een uur of een dag na bepalen, wanneer de barensweeën zullen beginnen, d. w. z. wanneer de geboorte van het kind zal plaats hebben. Hoogstens kan men het tijdstip de? bevalling bij benadering berekenen. Dit kan men op verschillende manieren doen, maar altijd begint men te rekenen van den laatsten keer, dat de patiënt de regels gehad heeft. De eenvoudigste manier, niet zeer nauwkeurig, maar allicht zoo goed als iedere andere, is deze:

Noteer den datum van den laatsten keer, dat de maandstonden begonnen, tel daar zeven dagen bij op, trek daar drie maanden van af en gij hebt den waarschijnlijken datum voor de bevalling. Bij voorbeeld: iemand heeft het laatst de periode gehad op 7 November, voeg hierbij zeven dagen dan krijgt gij 14 November, reken drie maanden terug, October, September, Augustus, en de waarschijnlijke datum der bevalling is 14 Augustus.

Sluiten