Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weeën. - Voordat de eigenlijke weeën beginnen, dus voordat de patiënt erge pijn voelt — waarschijnlijk al dagen en weken te voren — hebben er samentrekkingen van de baarmoeder plaats gehad, die geen of weinig pijn doen, en wordt alles als het ware voorbereid voor de groote krachtsinspanning, waardoor het kind uitgedreven wordt. Legt de patiënt in dezen tijd de hand op den buik dan kan zij voelen, dat de baarmoeder van tijd tot tijd hard en daarna weder zacht wordt; ook neemt zij in dezen tijd niet zelden het „zakken van het kind waar. De echte barensweeën komen meestal op onder in den rug en strekken zich langzamerhand uit over de dijen en rondom den buik; men voelt ze met geregelde tusschenpoozen: in het begin slechts van tijd tot tijd, later volgen ze elkaar sneller op, naarmate de bevalling vordert. Behalve de echte weeën komen ook vaak valsche pijnen voor. Deze kunnen overal beginnen maar worden gewoonlijk in den buik gevoeld; zij zijn onregelmatig en gelijken op die, welke veroorzaakt worden door winden, diarrhee of kramp, terwijl het hard en zacht worden van de baarmoeder niet gelijktijdig met de pijnen plaats heeft. Op deze wijze kan men ze soms wel gemakkelijk van echte pijnen onderscheiden maar toch kan zelts eene vrouw met ondervinding er nog door bedrogen worden. In geval

Sluiten